Kryzys praw człowieka leży u podstaw kryzysu ekonomicznego.

-Kryzys ekonomiczny to wynik kryzysu praw człowieka, który niedługo wybuchnie z całą swoją mocą. Spadek ekonomiczny pogorszył nadużycia i odwrócił uwagę od kwestii łamania praw człowieka. Najpierw prawa człowieka zostały podeptane w imię bezpieczeństwa. Teraz, w celu poprawy sytuacji ekonomicznej, zostały zepchnięte na dalszy plan,- powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska.-Świat potrzebuje nowego globalnego planu na rzecz praw człowieka – nie tylko obietnic na papierze, ale konkretnych działań podejmowanych przez rządy w celu rozbrojenia tej tykającej bomby. Liderzy światowi muszą inwestować w prawa człowieka tak samo jak inwestują w ekonomię,- podkreśliła Irene Khan.
-Miliony ludzi cierpią z powodu braku bezpieczeństwa, niesprawiedliwości i upokorzenia. Ten kryzys doyczy nie tylko ograniczonego dostępu do jedzenia, pracy, czystej wody, ziemi czy schronienia. To również nędza, dyskryminacja, nierówności społeczne, ksenofobia, rasizm, przemoc i represje na całym świecie.-
– Marginalizowane i rdzenne społeczności nie mają dostępu do podstwowego prawa do przyzwoitego życia pomimo wzrostu gospodarczego w krajach takich jak Brazylia, Meksyk czy Indie.
– Setki tysięcy osób żyjących w slumsach i na terenach wiejskich zostało siłą wysiedlonych w imię rozwoju gospodarczego.
– Wzrost cen żywności doprowadził do zwiększenia skali głodu i chorób. W krajach takich jak Birma, Korea Północna czy Zimbabwe, rządy używają kwestii żywności jako broni politycznej.
– Przemoc i dyskryminacja wobec kobiet nadal trwa.
– W odpowiedzi na migracje, kraje docelowe i tranzytowe wprowadziły jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy z Unią Europejską pozostająca w zmowie z rządami krajów takich jak Mauretania, Maroko czy Libia na czele.
-Widać wyraźne oznaki niepokoju i przemocy politycznej. Zauważalne jest ryzyko, że recesja doprowadzi do wzmożonych represji,- powiedziała Irene Khan w odpowiedzi na ostrą reakcję rządów na protesty przeciwko sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w Tunezji, Egipcie, Kamerunie i innych krajach afrykańskich. -Bezkarność policji i sił bezpieczeństwa znacznie wzrosła w ostatnim czasie.-
-Przykład Chin i Rosji dowiódł, że otwarty rynek wcale nie prowadzi do otwartego społeczeństwa,- powiedziała Irene Khan. -W ciągu ostatniego roku aktywiści praw człowieka, dziennikarze, prawnicy, przedstawiciele związków zawodowych i liderzy społeczeństwa obywatelskiego byli atakowani, nękani czy bezkarnie zabijani w każdym zakątku świata.-
Światowi liderzy skupiają się na zażegnaniu kryzysu gospodarczego zaniedbując śmiertelne konflikty dające początek ogromnym nadużyciom praw człowieka. 
-Od Gazy do Darfuru, od wchodnich regionów Demokratycznej Republiki Konga do północnej Sri Lanki, liczba ofiar śmiertelnych jest wstrząsająca, a nikła rekacja społeczności międzynarodowej szokująca. Ogromne środki zostały przeznaczone na walkę z piractwem u wybrzeży Somalii, a nie w celu zatrzymania napływu broni, która zabija ludność cywilną w tym kraju. Działania wojenne zintensyfikowały się się w Afganistanie i Pakistanie, ale problem łamania praw człowieka i implikacje humanitarne wynikające z konfliktu są pomniejszane.-
-Ignorowanie jednego kryzysu i koncentrowanie się na innym jest prostą receptą na pogorszenie obu. Odbudowa gospodarki nie będzie ani zrównoważona, ani sprawiedliwa, jeśli rządy nie stawią czoła nadużyciom, które prowadzą do ubóstwa i je pogłębiają lub nie zmierzą się z konfliktami zbrojnymi, które generują przemoc.-
-Przywództwo państw G-20 jest zepsute przez stare, błędne podejście do praw człowieka. Nadużycia, słowa nie czyny, promowanie praw człowieka za granicą a ignorowanie ich we własnym kraju, nie rodzi zaufania do zbiorowego przywództwa państw G-20 w zakresie praw człowieka.-
Amnesty International podkreśla, że nowe podejście do praw człowieka powinno odrzucać zasadę wedle której każdy wybiera to, co mu się podoba. Liderzy światowi nie będą wiarygodni i efektywni jeśli nie będa w stanie stawić czoła własnym nadużyciom i podwójnym standardom w zakresie praw człowieka.
-Z radością przyjęliśmy decyzję prezydenta Obamy o zamknięciu Gunatanamo i odrzuceniu tortur. Namawiamy go do zapewnienia, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Podkreślam, że odpowiedzialność wzmocni – a nie osłabi – globalne bezpieczeństwo i autorytet moralny Stanów Zjednoczonych.-
Główną kwestią poruszoną w części Raportu dotyczącej Polski jest śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Uwzględnione zostały również takie problemy jak ograniczenie dostępu do legalnej aborcji, dyskryminacja i uchodźcy.
W odpowiedzi na palącą potrzebę zmian spowodowaną przez kryzys praw człowieka, Amnesty International rozpoczęło nową światową kampanię -Żądamy godności- mającą na celu walkę z nadużyciami i łamaniem praw człowieka, które prowdzą do ubóstwa i je pogłębiają.-Rozwiązanie problemów globalnych musi być oparte na globalnych wartościach praw człowieka – a ci, którzy siedzą teraz w pierwszym rzędzie jako liderzy światowi, muszą dać początek zmianom poprzez pozytywny przykład.-
Informacje dodatkowe:
Raport Amnesty International 2009 to raport na temat stanu praw człowieka na całym świecie. Obejmuje 157 państw prezentując ich podejście do kwestii praw człowieka oraz zakres łamania praw człowieka w danym kraju od stycznia do grudnia 2008 roku. Wstęp do Raportu analizuje wpływ kryzysu ekonomicznego na prawa człowieka. Podsumowania regionalne przedstawiają najbardziej jaskrawe przykłady ubóstwa, wykluczenia społecznego, braku bezpieczeństwa i wolności słowa.
Fakty i Liczby, materiały audiowizualne i inne dotyczące Raportu są dostępne na stronie http://report2009.amnesty.org/press-area/en lub na www.amnesty.org.pl

Tematy