Lublin – konferencja “Zero tolerancji dla przemocy”

Organizatorami konferencji są:

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Realizacji Krajowego Programu Działań
na Rzecz Kobiet oraz Amnesty International.

Konferencja poświęcona będzie występowaniu przemocy wobec kobiet w
województwie lubelskim,  jej skali oraz sposobom jej przeciwdziałania.

Program konferencji pt. -Zero tolerancji dla przemocy-

Lublin 28 maja 2004 r.

Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

12.00 Otwarcie konferencji.

12:05-12:20 Roczny raport Amnesty International – Piotr Skrzypczak AI

12:20-12:50 Przemoc wobec kobiet: kwestia polityczna i społeczna. – Zuzanna
Dąbrowska- Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn

12:50-13:10 Przemoc wobec kobiet wyzwaniem dla lubelskiej policji – Raport
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – Kom. Edyta Naja

13:10-13:40 Psychologiczne aspekty pomagania kobietom, ofiarom przemocy, w
oparciu o doświadczenia pracy Stowarzyszenia -Stop-. – Dr Piotr Szczukiewicz

13:40-14:00 Działalność Wojewódzkiego Centrum Informacyjnego dla Ofiar
Przestępstw i Wykroczeń w Lublinie. – Stanisław Dąbrowski- p.o. Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie.

14:00 – 14:30 Dyskusja.

14:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

kontakt: Piotr Choroś tel. 0608-01-66-11

Tematy