Maraton w szkolnych grupach Amnesty International 10-11 grudnia 2005 r.

Wystarczy naprawdę niewiele – przede wszystkim gotowość kilku osób z Waszej grupy lub szkoły do spędzenia kilku czy kilkunastu godzin z długopisem, kartką papieru, kopertą i znaczkiem pocztowym. Pamiętajcie, że aby wziąć udział w Maratonie musicie porozmawiać ze swoim opiekunem lub opiekunką oraz dyrektorem lub dyrektorką szkoły, którzy wyrażą zgodę na przeprowadzenie tej akcji w Waszej szkole. Udział w tym międzynarodowym wydarzeniu Amnesty International to doskonała okazja do promocji praw człowieka i idei szkolnych grup Amnesty International w Waszej szkole.

 

Ponadto wzorem lat ubiegłych, zachęcamy do udziału w Maratonie oraz nadsyłania dokumentacji i reportaży z maratonu na konkurs Amnesty International dla szkolnych grup Amnesty International. Na Wasze sprawozdania i reportaże czekamy do 15 stycznia 2006 roku. Dla 3 najlepszych szkół przygotowaliśmy nagrody rzeczowe.

 

Prosimy o przesyłanie na adres poczty elektronicznej [email protected] informacji, że Wasza szkolna grupa AI lub szkoła bierze udział w Maratonie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału Waszej grupy czy szkoły w Maratonie, założenia i działalności szkolnej grupy Amnesty International prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 

Liczymy na Wasz udział!!!

 

     Regulamin konkursu dla szkolnych grup Amnesty International na najlepszy reportaż, sprawozdanie z Maratonu Pisania Listów

 

1.       Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International.

2.      Celem konkursu jest promocja praw człowieka oraz idei szkolnych grup Amnesty International.

3.      W konkursie mogą brać udział szkolne grupy Amnesty International oraz szkoły zainteresowane założeniem szkolnej grupy Amnesty International, które przygotowały i wzięły udział w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Stowarzyszenie Amnesty International. Informacja na temat Maratonu znajduje się na stronie internetowej Amnesty International www.maraton.amnesty.org.pl.

4.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dokumentacji z przebiegu i uczestnictwa w Maratonie w dowolnej formie (fotoreportaż, prezentacja, sprawozdanie itp.).

5.       Każda grupa musi mieć pełnoletniego opiekuna lub opiekunkę.

6.       Prace  należy  nadsyłać  na  adres  Stowarzyszenia  Amnesty  International ul. Piękna 66a lok. 2 00-672 Warszawa do dnia 15 stycznia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).

7.       Dla 3 najlepszych szkół przewidziano nagrody rzeczowe.

8.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2006 r.

9.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Amnesty International www.amnesty.org.pl.

10.   W skład jury wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Amnesty International.

11.   Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Tematy