Maroko/ Sahara Zachodnia: Amnesty International zaniepokojona masowymi deportacjami

Amnesty International jest poważnie zaniepokojona raportami o dużych grupach migrantów z krajów Afryki Zachodniej, włączając w to potencjalnych uchodźców, którzy zostali zebrani przez siły zbrojne Maroko i natychmiastowo deportowani do Algierii lub pozostawieni na opuszczonych terenach pustynnych niedaleko granicy z Mauretanią. Amnesty International uważa, że te działania naruszyły fundamentalne gwarancje dotyczące praw międzynarodowych uchodźców i praw człowieka. Deportacje są przyczyną obaw o bezpieczeństwo migrantów.

W sumie, w ostatnich dniach tysiące ludzi pochodzenia sub-saharyjskiego zostało wywiezionych przez władze Maroko. Jest to część starań, mających na celu oczyszczenie z migrantów terenów graniczących z hiszpańskimi enklawami – Ceutą i Melillą. Właśnie tam, w czasie prób przedostania się na teren Hiszpanii, migranci zostali zabici lub ranni. Istnieje wiele doniesień, mówiących o tym, że część z nich została wywieziona i pozostawiona na pustynnych terenach wzdłuż granicy z Algierią i Mauretanią bez jedzenia i wody lub z bardzo małą ich ilością. Podobno część migrantów zmarła; w informacji która dotarła do Amnesty International, naoczny świadek sugeruje, że nie mniej niż 10 osób z grupy osób pozostawionych na granicy z Algierią zmarło z powodu złych warunków, na jakie zostali narażeni.

Inna grupa ludzi, licząca ok. 80 osób, została porzucona blisko pola minowego niedaleko miasta Smara. Stamtąd migranci zabrani zostali przez wojskowe ciężarówki sił zbrojnych Maroko do miasta Guelmim, gdzie, wg doniesień, są przetrzymywane setki osób, także ranni.
-Dostęp do jedzenia, wody i pomocy medycznej to podstawowe prawa, które powinny być zawsze zapewnione każdemu, bez względu na narodowość czy legalność przebywania w jakimś kraju” mówi Amnesty International “Wywożenie ludzi w głąb terenów pustynnych, bez dostępu do jedzenia i wody, to bardzo poważne naruszenie praw człowieka-.

Amnesty International uznaje prawo państwa do kontrolowania jego granic i regulowania kwestii wstępu na terytorium państwa osób, nie będących jego mieszkańcami. Jednakże, Maroko ma obowiązek, związany z akceptowaniem prawa międzynarodowego, chronienia podstawowych praw człowieka w obrębie swojego terytorium, włączając w to migrantów. Jeśli istnieje ryzyko, że w kraju, z którego pochodzą migranci, zostaną naruszone ich prawa człowieka, Maroko jest zobowiązane wstrzymać deportację. Masowe wydalenie osób bez uwzględnienia tego, że mogą potrzebować międzynarodowej ochrony, jest naruszeniem fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego dotyczącego uchodźców oraz praw człowieka.

Amnesty International uważa, że deportacje osób nie potrzebujących międzynarodowej ochrony, powinny być przeprowadzane tylko w zorganizowany, bezpieczny oraz humanitarny sposób i obejmować zaopatrzenie migrantów w jedzenie, wodę i pomoc medyczną. Komisja Praw Człowieka ONZ uznaje prawo obcych do wyboru kraju docelowego podróży, w zależności od umowy z tym krajem. Powinny być podjęte wszelkie starania, żeby chronić migrantów przed nie przetrzymywaniem ich przez kolejne kraje przez długi okres czasu, bez możliwości uregulowania swojego statusu z żadnym z nich.

11 października Amnesty International opublikowało komunikat prasowy mówiący m.in.: „Obecna zgubna sytuacja w Afryce Północnej, gdzie, wg doniesień, ludzie starający się wejść na teren UE zostają zastrzeleni bądź wyrzuceni na pustynię bez wody i jedzenia, odnosi się bezpośrednio do nacisków krajów UE, by wzmacniać fortecę-Europę”…”Haniebnym jest, że państwa członkowskie UE przesuwają ciężar ochrony uchodźców na inne kraje, często nie są przygotowane do radzenia sobie z wzrastającą liczbą wysiedleńców. W trakcie tego procesu, łamane są międzynarodowe zobowiązania dotyczące humanitarnego traktowania oraz zakazu zawracania uchodźców.”

Tematy