Polska Sekcja Amnesty International poszukuje koordynatorki / koordynatora projektu w ramach kampanii „Stop przemocy wobec kobiet”

Do zadań koordynatorki / koordynatora będzie należało:

 

  • przygotowanie na potrzeby polskiej sekcji AI raportu na temat przemocy domowej w Polsce na podstawie istniejących raportów, informacji i badań przygotowanych przez organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze i instytucje rządowe;
  • przygotowanie projektu działań kampanijnych dla AI Polska opartych o informacje zawarte w przygotowanym raporcie.

 Oczekiwania wobec kandydatek / kandydatów:

 

  • Wykształcenie wyższe (preferowane nauki społeczne lub prawo);
  • Znajomość tematyki przemocy domowej w Polsce (formy występowania zjawiska, przepisy prawa, praktyka ich stosowania, organizacje pozarządowe i ich działalność, działania organów państwa itp.);
  • Doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet lub w pracy akademickiej w zakresie badań nad przemocą domową;
  • Doświadczenie w przygotowywaniu raportów dla organizacji pozarządowych;
  • Znajomość tematyki praw człowieka;
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia zawierające cv oraz list motywacyjny należy przesyłać do 4 września 2005  roku na adres: [email protected]

 

Nie udzielamy informacji telefonicznych, skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. (Zgodnie z Ust. z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 Poz. 883).

Tematy