Sekretarz Generalny ONZ gratuluje Amnesty International nowej kampanii

Podczas spotkania z Irene Khan, Sekretarz Generalną Amnesty International Ban Ki-moon pogratulował jej działalności na rzecz podnoszenia świadomości w dziedzinie praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
-W imieniu Amnesty International podziękowałam Sekretarzowi Generalnemu za jego wsparcie dla promocji praw człowieka w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju- powiedziała Irene Khan.
Irene Khan zaprezentowała Sekretarzowi Generalnemu swoją książkę -The Unheard Truth: Poverty and Human Rights’, która jest częścią kampanii Amnesty International na rzecz zmiany debaty na temat ubóstwa, tak aby w jej centrum znajdowały się prawa człowieka.
Więcej na temat książki -The Unheard Truth: Poverty and Human Rights-
Więcej na temat kampanii Amnesty International -Żądamy Godności-
Informacja o happeningu Amnesty International -Oczyść Deltę Nigru-

Tematy