Sprawozdanie z I spotkania Komisji Rewizyjnej w roku 2005

W dniu 22 października 2005 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.

 

  1. Komisja Rewizyjna wybrała na swego przewodniczącego Marcina Komosę. Będzie on sprawować funkcję do kolejnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wezmą udział w warsztacie dotyczącym wzajemnych relacji między Zarządem, Komisją Rewizyjną i Biurem Stowarzyszenia, który odbędzie się 6 listopada 2005 r.
  3. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Dyrektora Stowarzyszenia z prośbą o udostępnienie zamkniętej listy dyskusyjnej dla swoich członków.

 

Protokół sporządził: Marcin Komosa

Tematy