Sprawozdanie ze spotkania Komisji Rewizyjnej

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Gorczewska, Michał Stela, Beata Szcześniak.

 

 

Poruszono następujące tematy:

 

  1. Sformalizowanie zasad pracy Komisji Rewizyjnej

a)       Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu pracy (w załączeniu)

 

  1. Podsumowanie dotychczasowych działań Komisji oraz ustalenie planu pracy na najbliższe 3 miesiące.

a)       Dotychczas Członkowie Komisji wzięli udział w dwóch spotkaniach Zarządu. W kolejnych spotkaniach będzie uczestniczył zawsze przynajmniej jeden Członek Komisji.

b)       W kwietniu Komisja Rewizyjna dokona kontroli finansowej. Zakres kontroli obejmie m.in.:

– koszty za rok 2003 – w stosunku do założeń budżetowych,

– zawarte w latach 2002 i 2003 umowy z kontrahentami zewnętrznymi, których realizacja (koszt) został zaliczony do kosztów 2003 roku,

– osobowy fundusz płac w roku 2003 w stosunku do założeń budżetowych,

– realizacja dużych projektów w 2003 roku;

 

W sprawie ustalenia dokładnego terminu kontroli oraz udostępnienia potrzebnych dokumentów Komisja Rewizyjna skontaktuje się z Dyrektor Sekcji Małgorzatą Zdunek w terminie 10 dni przed planowanym terminem kontroli.

 

  1. Wydanie opinii dotyczącej sposobu przeprowadzenia konsultacji w sprawie Going full spektrum.

 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej zasadą konsultacji wewnętrznych powinno być poinformowanie o ich przedmiocie i terminie wszystkich członków Stowarzyszenia. W przypadku konsultacji w sprawie Going full spektrum nie wszyscy członkowie AI otrzymali takie informacje, stąd tez wątpliwe jest, czy wyniki konsultacji powinny stanowić podstawę do formułowania stanowiska w imieniu wszystkich członków Polskiej Sekcji – opinia ta znajdzie odzwierciedlenie w stosownej uchwale Komisji Rewizyjnej.


 

Protokoł sporządziła Beata Szcześniak

 

Tematy