Sudan: Obawa stosowania tortur/ przetrzymywanie w odosobnieniu

Siedmiu mężczyzn wymienionych powyżej aresztowano 22 maja ok. godziny 20:00, w prywatnym domu w Nyala, stolicy Południowego Darfuru w Sudanie. Są przetrzymywani w nieznanym miejscu przez Narodowe Siły Bezpieczeństwa i grozi im stosowanie tortur i maltretowanie.

Wszyscy są arabskimi nomadami. Większość z nich jest związana z liderami grup, które sprzeciwiają się mającym miejsce w Darfurze w ciągu ostatnich dwóch lat atakom, zabójstwom i przymusowym przesiedleniom stosowanym wobec osiadłych społeczności rolniczych. Wedle doniesień w momencie aresztowania dyskutowali o możliwościach pogodzenia różnych grup etnicznych. Wydają się być więźniami sumienia, przetrzymywanymi wyłącznie za pokojową działalność mającą na celu pogodzenie stron konfliktu w Darfurze.

TŁO WYDARZEŃ

Darfur jest sceną konfliktu zbrojnego od lutego 2003 r., kiedy to Armia Wyzwolenia Sudanu (SLA) oraz Ruch Sprawiedliwości i Równości (JEM) przystąpili do walki zbrojnej z siłami rządowymi przeciwko temu, co uznali za brak rządowej ochrony ich ludu, a także marginalizację i niedorozwój regionu. W związku z tym rząd dał oddziałom ochotników Janjawid, w większości pochodzącym ze społeczności nomadów, uzbrojonym przez rząd, wolną rękę w zabijaniu i porywaniu cywilów, głównie z rolniczych grup etnicznych, i niszczeniu ich własności. Ponad 1.6 miliona ludzi zostało wypędzonych z domów w regionach rolniczych. Obecnie żyją w obozach wokół miast i wsi Darfuru; ok. 200 000 uciekło do Czadu. Ok. 3000 wojsk i personelu Unii Afrykańskiej znajduje się w regionie, by monitorować przypadki łamania zawieszenia broni, jednak przymusowe przesiedlenia, zabójstwa, gwałty i plądrowanie własności przez oddziały ochotnicze wspierane przez oddziały wojskowe dalej trwają. SLA i JEM również atakowały cywilów.

Rząd przeprowadził ceremonie pogodzenia skłóconych grup etnicznych, ale nie jest jasne na ile jest to gest oficjalny, a na ile rzeczywista zgoda. Aresztowanie siedmiu przedstawicieli grup arabskich wpisuje się w stosowany przez rząd Sudanu schemat zatrzymywania tych, którzy dążą do pojednania lub nagłaśniają przypadki łamania praw człowieka, zamiast aresztować sprawców. Rząd konsekwentnie nie pociąga do odpowiedzialności członków Janjawd winnych zabójstw i gwałtów. Jednak 30 maja postawił dyrektorowi organizacji Lekarze bez Granic (MSF) na Holandię zarzuty popełnienia zbrodni przeciwko państwu za publikowanie fałszywych informacji, w związku z raportem z marca dotyczącym ogromnej liczby gwałtów dokonanych na przesiedlonych w Darfurze.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie z powodu aresztowania siedmiu mężczyzn (wymieniając ich nazwiska) i zwracając uwagę, że zdają się oni być więźniami sumienia przetrzymywanymi wyłącznie za pokojowe próby pogodzenia zwaśnionych grup w Darfurze, a także wzywając władze do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia;
  • domagając się zapewnienia, że będą humanitarnie traktowani, a także zapewnienia im natychmiastowego dostępu do prawników, rodzin i niezależnych lekarzy;
  • wzywając władze do umożliwienia im kontaktu z międzynarodowymi obserwatorami, w tym siłami Unii Afrykańskiej stacjonującymi w Darfurze,  Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz obserwatorami ONZ.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Wiceprezydent
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President, People’s Palace, PO Box 281, Khartoum, Sudan
 Fax: + 249 183 771651 / 779977 / 780796
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/ Szanowny Panie Prezydencie

2. Gubernator Południowego Darfuru
Al-Hajj Atta al-Manan 
Governor of South Darfur State
Presidential Palace, PO Box 281
Khartoum, Sudan
Faks : +249 183 779977
Forma grzecznościowa: Dear Governor / Szanowny Panie Gubernatorze

W razie wysyłania apeli po 12 lipca 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy