USA: kontrola ONZ ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania torturom i maltretowaniu

             -USA nie tylko zawiodły w przeprowadzeniu pełnego dochodzenia, zawodzą także w zezwoleniu na przeprowadzenie zewnętrznej niezależnej kontroli przez ekspertów praw człowieka – powiedziała Amnesty International – taka kontrola jest konieczna. Im mniej kontaktów zatrzymani utrzymują ze światem zewnętrznym, tym większe jest ryzyko tortur i innych okrutnych, nieludzkich i degradujących sposobów traktowania. Niezależni eksperci przypomnieli USA, że żadne państwo nie stoi ponad międzynarodowymi prawami człowieka.-

               Amnesty International wzywa Kongres USA do ustanowienia komisji, która przeprowadzi w pełni niezależne śledztwo w sprawie metod zatrzymywania i przetrzymywania więźniów przez USA na całym świecie. Będzie ona szukać porady  międzynarodowych ekspertów, takich jak Ekspert ds. Tortur ONZ, w celu zapewnienia efektywności i stworzenia wrażenia bezstronności w oczach reszty świata. 

              -Zezwolenie ekspertom ONZ na pełny dostęp jest kluczowym elementem zapewnienia międzynarodowej wiarygodności takiego śledztwa” powiedziała Amnesty International.

              -Unikanie międzynarodowych przepisów i pozbawianie aresztowanych osób podstawowych praw człowieka nie zapewni USA bezpieczeństwa. Nadszedł czas, by USA w pełni ponownie zaangażowały się w ramach społeczności międzynarodowej dla podtrzymywania zasad praw człowieka, w których tworzenie USA miało wkład.-

               Amnesty International intensyfikuje wysiłki przeciwko torturom i innym okrutnym, nieludzkim i degradującym środkom traktowania. W dniu 26 czerwca, Międzynarodowy Dzień Wsparcia dla Ofiar Tortur, rozpoczyna kampanię przeciwko stosowaniu tortur i złemu traktowaniu w “wojnie z terroryzmem”, uznając tym samym, że taki nacisk jest kluczowy dla potwierdzenia globalnego zakazu stosowania takich metod traktowania więźniów.


Informacje dodatkowe:

Aby zobaczyć oświadczenie wygłoszone przez eksperta ds. Tortur, Zdrowia, Niezawisłości Sędziów i Prawników NZ oraz przewodniczącego Grupy ds. Arbitralnych Zatrzymań, odwiedź stronę: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/C76205166535E5C6C125702900491440-opendocument

Główne rekomendacje Amnesty International w sprawie zapobiegania torturom i złemu traktowaniu, znajdują się w  ’12-Point Programme for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by Agents of the State’ na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engact400012005

Więcej informacji na temat kampanii Amnesty International dostępnych jest na stronie www.amnesty.org/stoptorture

Tematy